Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Bewijslast bij schenking onder uitsluiting

dinsdag 14 september 2021

Scheiden leidt vaak tot veel stijd tussen beide partijen. Deze uitspraak is daar ook weer een voorbeeld van. Naast heel veel geschilpunten komt ook de vraag aan de orde of de man kan aantonen dat een schenking van zijn  moeder onder uitsluiting is gedaan. De rechtbank geeft aan op welke wijze de man dat moet aantonen.