Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Basispremie WAO/ WIA wordt gedifferentieerde premie Aof

dinsdag 18 mei 2021

In de Staatscourant is op 1 maart 2021 de wetswijziging geplaatst dat bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) er een differentiatie komt naar grootte van werkgever. De wet regelt dat bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) onderscheid gemaakt wordt tussen kleine en (middel)grote werkgevers. Dus de basispremie WAO/WIA wordt vervangen door een gedifferentieerde Aof-premie waarbij de kleine werkgevers minder gaan betalen. De differentiatie is alleen gekoppeld aan de werknemersomvang van het bedrijf en niet gekoppeld aan de eigen Ziektewet of WGA-instroom in de sector of het bedrijf (zoals bij de Werkhervattingskas). De wijziging gaat vermoedelijk in per 1 januari 2022.