Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Partnerpensioen en echtscheiding

Pensioenactualiteiten
17 July 2019, 10:00

Bij echtscheiding heeft de ex-echtgenoot op grond van de Pensioenwet recht op een bijzonder partnerpensioen. Bij een volgend huwelijk moet hier terdege rekening mee worden gehouden.